Informasjon vedr. endret kolonneregime på Haukelifjell

Statens Vegvesen gjennomførte bla. på bakgrunn av gjennomført branntilsyn i Vågslidtunnelen, våren 2015 en risikovurdering vedr. kolonneoppstilling i tunnel. Konklusjonen var bla. at denne tunnelen (i likhet med de øvrige tunnelene på Haukelifjell) ikke tilfredsstilte krav til brannsikkerheten for kjøretøyer/personer som ble stående å vente ved kolonnebommene over lengre tid. Det ble spesielt fokusert på det faktum at tunnelene, ved stor trafikk, raskt ble fylt opp med biler – med manglende mulighet til å redde seg i sikkerhet i tilfelle brann.

Du kan lese mer om dette i de vedlagte filene som du finner under.pdf

Adobe_Reader_PDF– Informasjon kolonne Haukelifjell

Adobe_Reader_PDF– Tegning Bom Tyrveli

Be the first to comment on "Informasjon vedr. endret kolonneregime på Haukelifjell"

Legg inn en kommentar