Tillitsvalgte

Foretakstillitsvalgt:

Laura Lill Haavik | Tlf: 527 32080 | E-post: laura.lill.haavik@haugnett.no

Koordinerende tillitsvalgte/HTV m/frikjøp:

Haugesund | Linda Gjelsten 40% | E-post: linda.gjelsten@helse-fonna.no

Stord | Jorge Del Pino 20% | E-post: jorge.enrique.morales.del.pino@helse-fonna.no

Valen | Gina Helland 25% | E-post: gina.helland@helse-fonna.no

Plasstillitsvalgte:

Klinikk for medisinske tjenester og beredskap:
Radiologisk, avd. for laboratoriemedisin og behandlings hjelpemidler: Linda Gjelsten (jobber ved Skranke/Ekspedisjon)

Klinikk for medisinske tjenester og beredskap:
Ambulanse Hgsd., Karmøy & Vindafjord, AMK og Pasient reiser: Jonny Haugeberg (jobber på Karmøy amb.stasjon)

Ambulanse Område 1: Odda, Sauda og Suldal; Kjetil Kristiansen (jobber ved amb.stasjonen i Odda).

Klinikk for Psykisk helsevern:
Anne Margrethe Ulland (jobber ved HDPS)

Kir.klinikk:
4 V & 4 M, kar-og generell kirurgi, gastrokir., urologisk: Lise E. Mikalsen Øvrebø, Klinikk tillitsvalgt ( jobber på ortopedisk sengepost)

Kir.klinikk:
Lise E. Mikalsen Øvrebø ( jobber på ortopedisk sengepost)
Føde/barsel, gyn, fert.avd., merkantile føde og gyn: Evy Therese Andersen (jobber på føde/barsel)
Merkantile, opr., ØNH & øye: Laura Lill Haavik (jobber som Foretakstillitsvalgt)
Sterilsentralen: Linda Gjelsten(jobber ved skranke/ekspedisjon)

Med.klinikk:
Linda Gjelsten, klinikk tillitsvalgt(jobber ved skranke/ekspedisjon)
Irene Bjørnevik (jobber på hjerte- og lungeavd.)
Cecilie Bådsvik Handeland (jobber på BS/nevro/slag)


HR, EPJ, Avd. for helsedata, kontaktsenter, Foretaksøkonomi &regnskap
Laura Lill Haavik (jobber som Foretakstillitsvalgt)

Drift
Matforsyning: Linda Gjelsten (jobber ved skranke/ekspedisjon)
Renhold/Sengesentral/Husøkonomi: Sigrid Dahl Kvala (jobber ved renhold)
Service & logistikk, driftsenheten og sentral lageret: Frode Mikkelsen (jobber ved portør avd.)

HSR/Revmatismesykehuset
Otto Vikshåland (jobber ved teknisk bygg/forvaltning)
Gunbjørg Birk (jobber ved revmatologisk avd.)
Hanne Høie (jobber ved kontortjenesten/servicetorg)
Eivind Førre-Hebnes (jobber i Stab)