Tillitsvalgte

Foretakstillitsvalgt:

Laura Lill Haavik | Tlf: 527 32080 | E-post: laura.lill.haavik@helse-fonna.no

Koordinerende tillitsvalgte/HTV m/frikjøp:

Haugesund | Linda Gjelsten 40% | E-post: linda.gjelsten@helse-fonna.no

Stord | Jorge Del Pino 20% | E-post: jorge.enrique.morales.del.pino@helse-fonna.no

Valen | Gina Helland 30% | E-post: gina.helland@helse-fonna.no

Plasstillitsvalgte:

Klinikk for med.service og beredskap:
May Ann Brekke (jobber på radiologisk.avd. Haugesund)

Klinikk for med.service og beredskap:
Jonny Haugeberg (jobber på Karmøy amb.stasjon)

Klinikk for Haugaland og Karmøy DPS:
Kristin Holmvik (jobber ved HDPS)

Kir.klinikk:
Evy Therese Andersen (jobber på føde/barsel)

Kir.klinikk:
Lise E. Mikalsen Øvrebø ( jobber på ortopedisk sengepost)

Med.klinikk:
Irene Bjørnevik (jobber på HO)
Cecilie Bådsvik Handeland (jobber på BS/nevro/slag)

Økonomi:
Vibeke Sævareid (jobber ved lønn og regnskap)

Internservice:
Linda Gjelsten

Renhold/Sengesentral/Husøkonomi:
Ikke besatt