kompetanse


Helsesekretærenes dag 1. februar

Helsesekretærene har en nøkkelrolle i helsesektoren. I tillegg til et selvstendig arbeidsområde bidrar helsesekretæren til å frigjøre ressurser hos annet helsepersonell som for eksempel leger,…