Vedtekter og Priser

raasaliLeiligheten på Vågslid eies av medlemmene i Fagforbundet Avd. 468 og er underlagt årsmøte i foreningen. Om man ønsker endring av regler/vedtekter må dette stemmes over på et årsmøte.

Brukstiden for hytten:
Utleieperiodene deles opp slik

Døgnopphold fra kl. 17.00 – 17.00
Helger Fredag kl. 17.00 – Søndag 17.00
Ukeopphold Søndag kl. 17.00 – Fredag 17.00
Ukeopphold Søndag kl. 17.00 – Søndag 17.00

Påskeferie:
1 periode fra Fredag før palmesøndag kl. 17.00 – Onsdag kl.17.00
2 periode fra Onsdag kl.17.00 – Mandag kl.17.00

Vinterferie:
1 periode fra Fredag kl.17.00 – Onsdag kl.17.00
2 periode fra Onsdag kl.17.00 – Søndag kl.17.00

Poeng:

 • Alle ansatte begynner å samle poeng med en gang de melder seg inn i Fagforbundet, dvs. melder de seg inn før Juni vil de få 6 poeng året de melder seg inn, etter Juni må de vente til nytt kalenderår for å få poeng
 • Hvert nytt kalender år får alle medlemmer 6 poeng, etter 5 år har alle 30 poeng som er maks
 • Leie av leilighet der trekning er foretatt vil det i vanlige helger trekkes 5 poeng
 • Leie av leilighet Påske og Vinterferie trekkes 10 poeng

Har du leid leiligheten en Påske eller Vinterferie vil du ha karantene i 5 år

Poengbelastning og fordelsregler:
Påskeferie 10 Poeng trekk
Vinterferie 10 Poeng trekk
Helg 5 Poeng trekk

Priser:

 • Fredag – Søndag 1500,- (Hele helgen)
  Mandag – Fredag 400,- (Pr. døgn – 1200,- for 4 døgn)
  Mandag – Fredag Pensjonister 300,-
 • Påske 3000,- (Fredag – Onsdag)
  Påske 3000,- (Onsdag – Mandag)
 • Vinterferie 2500,- (Fredag – Onsdag)
  Vinterferie 2500,- (Onsdag – Søndag)
 • Julehelg 2000,- (23.12 – 26.12)
 • Nyttårshelg 1500,- (30.12 – 01.01)