Vedtekter og Priser

raasaliLeiligheten på Vågslid eies av medlemmene i Fagforbundet Avd. 468 og er underlagt årsmøte i foreningen. Om man ønsker endring av regler/vedtekter må dette stemmes over på et årsmøte.

Bruk av leiligheten:
Leiligheten er beregnet til bruk for medlemmer sammen med familie/venner. Det forutsettes at de som får tildelt leiligheten selv er til stede i hele leieperioden. Kommer det frem at medlemmer har lånt leiligheten videre, vil dette få konsekvenser. Gjelder også familie.

Tildeling:
Tildeling skjer i henhold til opparbeidede poeng med poengfradrag for tidligere leie. Poengene er basert på medlemstiden i foreningen f.o.m. 1987.

Pensjonister / uføre-medlemmer kan tildeles leiligheten hvis den er ledig etter at tildeling til yrkesaktive medlemmer har funnet sted.

Ved tildeling vil det sammen med nøkler bli utlevert generelle ordensregler.

Brukstiden for leiligheten:

Utleieperiodene deles opp slik:
Døgnopphold fra kl. 17.00 – 17.00
Helger, Fredag kl. 17.00 – Søndag kl. 17.00
Ukesopphold Søndag kl. 17.00 – Søndag kl. 17.00

Påske:
1. periode fra Fredag kl. 17.00 – Onsdag kl. 17.00
2. periode fra Onsdag kl. 17.00 – Søndag kl. 17.00

Vinterferieuken:
1. periode fra Fredag kl. 17.00 – Onsdag kl. 17.00
2. periode fra Onsdag kl. 17.00 – Søndag kl. 17.00

Julehelg: f.o.m. 23.12. – 26.12. Nyttårshelg: f.o.m. 30.12. – 1.01.

Påske- og vinterferie gir 5 års sperrefrist. Ellers i året er brukstiden inntil 1 uke.

Søknad om å leie leiligheten:

Søknad må gjøres via våre nettsider; www.fagforbundet468.com Klikk på fanen «Leilighet», deretter «leie leilighet», og følg så «oppskriften».  Søknad om leie må registreres innen 2 mndr. før avreise. I lavsesongperioder kan man søke kontinuerlig dersom liten pågang.

Søknader som kommer inn etter nevnt frist blir ikke tatt med i trekningen.

Opparbeidelse av poeng:

  • Alle medlemmer begynner å samle poeng med en gang de melder seg inn i Fagforbundet, dvs. melder de seg inn før Juni vil de få 6 poeng året de melder seg inn, etter Juni må de vente til nytt kalenderår for å få poeng
  • Hvert nytt kalender år får alle medlemmer 6 poeng, etter 5 år har alle 30 poeng som er maks
  • Leie av leilighet der trekning er foretatt vil det i vanlige helger trekkes 5 poeng
  • Leie av leilighet Påske og Vinterferie trekkes 10 poeng

Dersom en angrer på tildeling av leiligheten og gir beskjed innen 1 uke eller at været tilsier stengte veier, trekkes en ikke for opptjente poeng.

Poengbelastning og fordelsregler:

Påske, vinterferie, jul- og nyttår gir 10 poeng trekk. Helg gir 5 poeng trekk.

Leiligheten på Vågslid eies av medlemmene i Fagforbundet Avd. 468 og er underlagt årsmøte i foreningen. Styret har ansvar for tildeling, bruk og vedlikehold. Om man ønsker endring av regler/vedtekter må dette stemmes over på et årsmøte.

Priser pr. 01.03.22 vedtatt på årsmøte:

Leie Helger (Fredag-Søndag) 2000 kr.
Leie Ukedager (Man-Fredag) 500 kr.
Leie Ukedager, Pensjonist (Man-Fredag) 400 kr.
Leie Hel Uke (Man-Fredag) 1400 kr.
Leie Råsali 2d Vinterferie – pr. periode 3500 kr.
Leie Påskeuke – pr. periode 4000 kr.
Leie Julehelg (23-26/12) 3000 kr.
Leie Nyttårshelg (30/12-1/1) 2000 kr.

NB! Priser reguleres kun etter årsmøte vedtak.

Ødelagt «utstyr» forvoldt under oppholdet, belastes leietaker.

Leiligheten disponerer egen parkeringsplass inne i tunnelen (se merket plass). Det er ikke lov å parkere på plassen utfor/ved leiligheten – unntak ved av og pålessing.

Det henger et oppslag/info i leiligheten på hvordan ta på/av vann og varme + annet en må huske før en drar hjem.

Leiligheten rengjøres før avreise! Husk å rengjør peisen + fjern kaffe filter/ta med boss!