Medlemsmøte 23.05.24

Velkommen til samling med Fagforbundet
og AOF Vestlandet – Agder!

  • 6. etasje i kantinen på Revmatismesykehuset
  • Loddtrekning med gevinster
  • Det blir servert enkel mat og drikke

I en verden hvor helse stadig vokser i betydning, forstår vi i
AOF Vestlandet – Agder viktigheten av at du som jobber innen
helse må kontinuerlig videreutvikle dine ferdigheter for å møte
samfunnets behov. Med våre fremtidsrettet kurs og utdanninger,
kan du utvikle dine ferdigheter og sikre din rolle!

Samlingen vil fokusere på våre utdanninger og kurs innen helse og økonomi, skreddersydd
for å imøtekomme behovene og utfordringene i dagens helsevesen. Utdanningene vil gi
deg muligheten til å utvikle dine faglige ferdigheter og styrke din rolle som nøkkelperson på
arbeidsplassen. Det blir også faglig påfyll om kommunikasjon og samhandling. I tillegg til
informativ og inspirerende presentasjon, vil vi også ha loddtrekning med gevinster og
servert mat og drikke. Skann QR-koden (se vedlegg) for å melde deg på! Påmeldingsfristen er 21. mai.

Vi vil gå nærmere inn på følgende fagskoleutdanninger og kurs:

Fagskoleutdanninger
• Klinisk vurderingskompetanse
• Psykisk helsearbeid
• System og analyse (nyhet!)
• Traume og traumeåndtering i helsesektoren
• Effektiviserings- og forbedringsledelse
• Praktisk ledelse (nyhet!)
• Helse, miljø og sikkerhet

Kurs
• Portørfaget
• Renholdsoperatørfaget
• Sirkulærøkonom

Nye tilbud som kommer:
• Observasjon av sår og stell
• Poliklinisk kirurgisk kompetanse