Styret

Leder:styret
Laura Lill Haavik | E-post: laura.lill.haavik@helse-fonna.no

Nestleder:
Linda Gjelsten | E-post: linda.gjelsten@helse-fonna.no

Kasserer:
Ben Olsen | E-post: ben@olsen.net

Sekretær:
Inger Lise Kvilhaug | E-post: kvilhaugingerlise@gmail.com

Opplæringsansvarlig:
Tommy Andre Jacobsen | E-post: tommy.andre.jacobsen@hsr.as

Fane 2 Ansvarlig:
Harald Jacobsen | E-post: haraldja@gmail.com

Pensjonist Kontakt:
Leder: Karen Syvertsen | E-post: syvertsenkaren@gmail.com

Nestleder: Karen Fahlvik | E-post: karenf6@hotmail.com

Ungdomstillitsvalgt:
Anne Lene Haaland | E-post: annelenehaaland@gmail.com

HSR:
Sissel Oddbjørg Rykkje | E-post: sisselrykk@online.no

Seksjonslederene er også medlemmer av styret, mer info om de finner du her