Styret

Leder:  ubesatt,  konst.  leder:styret
Linda Gjelsten | E-post: linda.gjelsten@helse-fonna.no

Nestleder:

Kasserer:
Ben Olsen | E-post: ben@olsen.net

Sekretær:
Kærry Pettersen | E-post: k-pettersen@hotmail.com

Opplæringsansvarlig:
Anne Margrethe Ulland | E-post: anne.margret.he@hotmail.com

Fane 2 Ansvarlig:
Raghild Kjøllmoen Aarø | E-post: rkj@karmoy.kommune.no

Pensjonist Kontakt:
Leder: Marie Røkke | E-post: roekkmat@msn.com

Ungdomstillitsvalgt:
Leder: Ubesatt

HSR:
Sissel Oddbjørg Rykkje | E-post: sisselrykk@online.no

Seksjonslederene er også medlemmer av styret, mer info om de finner du her