Turnuskurs for tillitvalgte og medlemmer

Deltakerne må ha med seg arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen.
Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Dato: 18 – 20 mars 2024
Sted: Collection Hotell Amanda, Haugesund

Målgruppe: Tillitsvalgte og andre som arbeider med turnus
– Hvorfor turnus
– Samarbeid og medbestemmelse
– Lov- og avtaleverk
– Viktige hensyn
– Protokoll – oppsigelse
– Døgnrytmeplan
– Bemanning
– Turnusplan
– Helge- og høytidsturnus

Pris pr. deltaker kr. 3 600,- som dekker reise og opphold for de som trenger dette. Dersom
foreningen ønsker å dekke overnatting og middag for de som har kortere reisevei enn 1,5 t
hver vei vil dette koste kr. 1 750,- pr natt i tillegg.