KA

ska_tekstSKA er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

Seksjonen lokalt her eget styre og eget budsjett som brukes til aktiviteter for medlemmene.

Seksjonens leder lokalt: Elouise Norwina Solstad | E-post: norsols@gmail.com