Ungdom

Fagforbundet er Norges og LOs største arbeidstakerorganisasjon med om lag 340.000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter.

Fagforbundet Ungdom er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Nesten 35.000 av Fagforbundets medlemmer er 30 år eller yngre – enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter.

Fagforbundet trenger ungdom – og ungdom trenger Fagforbundet!

Det er viktigere enn noensinne å stå samlet for sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. De siste årene har den norske velferdsmodellen blitt utfordret gang på gang. Når vi ser på situasjonen i resten av Europa, er det god grunn til å være varsom med å privatisere, bygge ned velferden og redusere fagbevegelsens makt. Alt dette er saker Fagforbundet Ungdom jobber imot.

Det er ikke sånn at ting har kommet av seg selv.

Vet du for eksempel at vi kan takke fagbevegelsen for viktige ordninger som studielån, sykelønn og den femte ferieuka? Også Lov om likestilling, arbeidsvernloven og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har blitt til med fagbevegelsens hjelp. I Norge har vi et trepartssamarbeid, der arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter jobber fram avtaler og lover som angår arbeidslivet.

Uten en arbeidstakerorganisasjon i ryggen måtte hver enkelt forhandlet lønn med sjefen alene. Da ville det ikke vært lett å få gjennomslag.

Fagforbundet Avd. 468 har egen ungdomstillitsvalgt som jobber kontinuerlig for å få gjennomslag for vår politikk.

Ungdomstillitsvalgt:
Ubesatt

Fagforbundets ungdomsorganisasjon har egne nettsider som du kan finner her