ST

sst_tekstSST er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

SST organiserer over 60 000 ansatte i kommunale og private virksomheter nasjonalt og ca. 100 lokalt. Den største gruppa er renholdere og renholdsoperatører, som utgjør rundt halvparten av medlemmene i seksjonen.

Seksjonen lokalt her eget styre og eget budsjett som brukes til aktiviteter for medlemmene.

Seksjonens leder lokalt: Astrid Behrends, e-post adr. ta.behrends@gmail.com