Møteplan Pensjonister/uføre 2021

Her er oversikt over møtene vi skal ha i gruppen for Pensjonister/Uføre i Helse Sydvest Avd. 468 i 2021

11 Februar
8. April
10. Juni (Sommer tur)
12. August
14. Oktober
9. Desember (Julemøte)

Møtene holdes i Norsk Folkehjelp sine lokaler i Karmsundsgaten 175 kl. 1300 – 1500

NB: Påmelding kreves grunnet Korona situasjonen
Karen Fahlvik Tlf. 97892833 eller Gunvor E. Saltvedt Tlf. 99106821