Juridisk rådgiving for LO medlemmer

LO i Nord Rogaland har inngått en avtale med Borgen Advokatar.

Denne fordelen gir deg som medlem gratis rettshjelp inntil 60 minutter på møte over telefon eller epost uten vederlag. For den neste timen får du en timepris lik den offentlige salærsats i henhold til lov om fri rettshjelp.

Borgen Advokatar har lang erfaring med juridisk bistand til privatklienter innenfor skilsmisse, barnefordeling, arve- og skifterett, testamenter og uskifte, kjøp og salg av fast eiendom, naborett, jordskifte, forvaltningsrett og fast eiendom (eks. Veirett, naustrett) osv.

Juridisk rådgivning gjelder kun privatrettslige forhold. Saker som omhandler arbeidsforhold behandles av din lokale fagforening.

Ta gjerne kontakt med advokat Håkon Velde Nordstrøm for spørsmål om juridisk rådgivning.

Epost: hakon.nordstrom@borgen.no
Telefon: 480 12 128
Kontor: Haraldsgata 75, Haugesund
Nettside: borgen.no