Omsorg

Kurs i Omsorgsteknologi

Det å bruke teknologi inn i omsorgstjenestene er ikke nytt (tenk på trygghetsalarmer), men det er likevel en stadig større del av samtalen rundt omsorgstjenestene….


Gratulerer med dagen!

26. november er Den europeiske dagen for helsefagarbeidere. Omtanke er framtidas medisin! Fagforbundet gratulerer dere som utgjør kjernetoppen i landets helse- og omsorgstjenester. Dere bidra…