Gratulerer

Gratulerer med dagen!

26. november er Den europeiske dagen for helsefagarbeidere. Omtanke er framtidas medisin! Fagforbundet gratulerer dere som utgjør kjernetoppen i landets helse- og omsorgstjenester. Dere bidra…


Gratulerer med dagen!

21 September er Ambulansepersonelldagen. Mange av oss har mye og takke de akutt-medisinske tjenestene for. Dere har høy kompetanse og er en del av sykehusenes…