Velkommen til foredrag med «Helsesista»

Helsesøsteren Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», holder foredrag om digital kommunikasjon og psykisk helse. På sosiale medier snakker hun med barn, unge og unge voksne om vanskelige og tabubelagte temaer som seksualitet, identitet, kropp og helse. Hennes mål er å gjøre viktig informasjon synlig, og styrke barn og unges psykiske helse.

Gratis for medlemmer, ikke medlemmer kr. 200,-

Tid: Tirsdag 30 oktober kl. 1900 – 2100
Sted: Auditoriet A, ved Høgsklen i Haugesund

Påmelding innen 28.09.18 til laura.lill.haavik@helse-fonna.no eller SMS til 90701821

Dette er et samarbeid mellom Karmøy, Tysvær og Bokn, Vindafjord, Haugesund og Utsira, Haugesund sjukehus, HSR