Foredrag med Arild Knutsen

Arild Knutsen er leder for nasjonalforeningen for human narkotika politikk, han har drevet et langvarig arbeid for rusavhengiges rettigheter og verdighet for at det blir slutt på skammen, utstøting og desperasjon. Knutsen var blant annet med og startet opp = Oslo og han er mye brukt som foredragsholder og innleder på møter, seminarer og konferanser.

Tid: Torsdag 21. februar kl. 1900
Sted: Auditoriet, Haugesund Sykehus

Gratis for medlemmer i Fagforbundet, 250,- for ikke medlemmer

Påmelding innen 18 februar til:
Linda.gjelsten@helse-fonna.no eller SMS til 916 13 551

Dette er et samarbeid mellom Karmøy, Tysvær og Bokn, Vindafjord, Haugesund og Utsira, Haugesund sjukehus, HSR